top of page

Praktische info

Klasuren

van 8.30 tot  11.35 u. en 13.15 tot 16.00 u. (uitz. woensdagnamiddag)

 

Let wel: op vrijdag van 13.20 tot 15.00 u.

Klasuren

Opvang

→ 0,60 cent per begonnen kwartier.

U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest. Voor de avondopvang mogen kinderen water, een boterham, fruit of een koek zonder chocolade meebrengen. Wanneer u uw kind afhaalt, moet u de toezichthouder van dienst altijd verwittigen

Opvang

Kweetet

In onze lagere afdeling bieden wij de mogelijkheid om huiswerk te maken via het oefenplatform van www.kweetet.be.

 

De leerlingen ontvangen hiervoor bij het begin van het schooljaar een login.

Kweetet

Tussendoortjes

 

We stimuleren het eten van fruit. Dit wordt gewassen en geschild meegebracht naar school (ev. in stukjes in een doosje).

 

Er is ook altijd gratis water ter beschikking van de leerlingen.

Tussendoortjes

Thuisrijen

Bij het naar huis gaan, volgt iedereen die niet afgehaald wordt, een thuisrij. De fietsers sluiten met de fiets aan de hand achteraan aan.

Kleuters en kinderen van de eerste graad worden op het einde van een rij opgewacht door een ouder of een persoon die de kleuter onder bewaring krijgt. Een kleuter kan onder geen enkele voorwaarde alleen naar huis trekken op het einde van de rij. Kleuters zonder begeleiding worden terug naar school gebracht.

In onze scholen voorzien wij volgende rijen:

 

vbs Sint Pieter - Sint-Michielsweg:

  • Molenwijkrij: via het zebrapad in de St.-Michielsweg tot aan de K. Boudewijnstraat.

  • Apothekerrij: via het zebrapad in de St.-Michielsweg tot aan de Brugsesteenweg langs de voetgangerslichten tot aan de apotheek.

  • Parkrij: langs de Kersendreef en de Papaverstraat tot aan de B. Decoenestraat en via Lijsternest tot aan de Kattestraat, waar de kinderen over de straat geholpen worden.

vbs Sint-Michiel (Gen. Eisenhowerstraat) en vks Kortrijksestraat:

  • Blauwe rij: gaat richting Leiestraat. Vertrek aan de blauwe poort via Kortrijksestraat en Harelbeeksestraat tot aan de hoek van Leiestraat.

  • Rode rij: gaat richting ‘t Kruiske. Vertrek aan bureau secretariaat via Gen. Eisenhowerstraat, Tramstatie, tot aan ’t Kruiske. (volledige kruispunt gevolgd.)

  • Groene rij: gaat richting Vierwegen, vertrek aan turnzaal lager, via Gen Eisenhowerstraat door Gasthuisweide, Gasthuisstraat, Montgomerystraat tot aan kruispunt Vierwegen.

  • Gele rij: gaat richting Roterijstraat.

Thuisrijen

Eten op school

Warm → 5,40

Boterhammen van thuis → 2,90 (soep en water van school)

Jullie delen in de week vooraf mee als je kind warm eet via de link die doorgestuurd wordt.

Voor de leerlingen die het hele jaar door warm eten, volstaat een mailtje met vermelding van naam en klas.

Onverwachte wijzigingen kunnen steeds de dag zelf voor 8.30 uur gemeld worden op els.secretariaat@vrijescholenkuurne.be. De verrekening wordt geregeld via de maandrekening. In deze prijzen zit telkens 2,40 euro opvang inbegrepen. U krijgt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest.

Eten op school

Facturen

Alle betalingen op school gebeuren via een maandelijkse factuur.

We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.

 

Enkel bij een spaaractie voor een goed doel wordt met cash geld betaald. Een gulden regel: geef geen geld met uw kind mee naar school, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

Facturen

Wat na school?

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is een samenwerking tussen het Sociaal Huis en de Kuurnse lagere scholen. In 5 scholen gaat minstens 1 keer per week een vrijwilliger langs die kinderen begeleidt bij het maken van hun huistaak. Het Sociaal Huis zorgt voor de omkadering van de vrijwilligers (werving, verzekering,...). De school bepaalt welke kinderen tot de doelgroep behoren.

Initiatie Frans

In samenwerking met Le Crayon (www.lecrayon.be) wordt in vbs Sint-Michiel op vrijdag onmiddellijk na de lesuren taalinitiatie Frans aangeboden. In kleine groepjes van ongeveer dezelfde leeftijd en niveau ontdekken de kinderen op een speelse, ludieke en creatieve manier de Franse taal.
Et… il y a beaucoup de choses à découvrir!

Dactylo

In onze lagere scholen wordt de mogelijkheid aangeboden om aansluitend aan de klasuren dactylolessen te volgen.​

  • In vbs Sint-Michiel en vbs Sint-Pieter gebeurt dit in samenwerking met Le Crayon (www.lecrayon.be).

Succes verzekerd!

Opvang op woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag is er opvang voorzien voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar door externe partners:

  • VZW Bik organiseert opvang in onze vrije kleuterschool van 12.00 tot 18.00 uur. Meer info kan op school of via vzw BIK verkregen worden. info@kamelofant.be

  • VZW Kangoeroe organiseert opvang op het sportpark te Kuurne (Nieuwenhuyse) van 12.00 tot 18.00 uur. Er is mogelijkheid dat de kinderen op onze scholen worden opgehaald en onder begeleiding naar de opvang worden gebracht. Inschrijven is noodzakelijk. Meer info kan u vinden op www.kangoeroekuurne.be.

Bewegingsactiviteiten op zaterdag

Op zaterdagvoormiddag worden er in onze kleuterafdeling Kortrijksestraat bewegingsactiviteiten georganiseerd i.s.m. Little Ball Village (www.littleballvillage.be).

Zeker en vast een aanrader!

Sportkampen schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties worden er geregeld sport- en spelkampen georganiseerd met externe partners. Deze gaan door in verschillende van onze vrije scholen. Hiervoor worden er telkens aparte uitnodigingen verspreid.

We werken met (www.littleballvillage.be) en vzw Bal en Bewegen (www.facebook.com/Balenbewegen).

Opvang schoolvakanties en snipperdagen

VZW Kangoeroe organiseert op snipperdagen en tijdens de schoolvakanties opvang op het sportpark te Kuurne (Nieuwenhuyse) van 7.00 tot 18.00 uur. Inschrijven is noodzakelijk.
Meer info kan u vinden op www.kangoeroekuurne.be

Wat na school?
bottom of page