Schoolvisie

Onze schoolvisie

De wereld van vandaag is een wereld vol verandering. Geïnspireerd door de katholieke boodschap leren we kinderen geloven in zichzelf en anderen. We leren hen om krachtig, gezond en met goesting in het leven te staan en om zorgzaam om te gaan met elkaar. In een warme en veilige omgeving krijgen kinderen tijd om te groeien en om zichzelf en de wereld te ontdekken. We zijn een school waar samen gelachen wordt en verdriet kan gedeeld worden. Via innoverend en prikkelend onderwijs bieden we leer -en leefstof en dagen we kinderen uit om hun grenzen te verleggen.

Lees ons schoolreglement

onze 6 waarden

Geloven

 1. We geven religieuze en evangelische waarden en symbolen een herkenbare plaats in onze werking.

 2. We blijven steeds geloven in het kunnen van kinderen en collega’s, in het bijzonder als het moeilijk loopt.

 3. We bouwen als schoolgemeenschap mee aan een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving.

  Digitale godsdienstklas Juf Katrien

Grensverleggend

 1. Ons onderwijs is uitdagend en gevarieerd. We bieden eigentijds onderwijs aan door het stapsgewijs inzetten van vernieuwende werkvormen en leermaterialen.

 2. We bouwen onze infrastructuur om tot krachtige leeromgevingen.

 3. We dagen de kinderen uit om te blijven leren volgens hun eigen tempo binnen een dynamische klas -en schoolcultuur. Onze lerarenstijl is meer bepalend voor die cultuur.

Gezondheid

 1. We ontwikkelen een aanpak die inzet op het welbevinden van de kinderen en medewerkers.

 2. We integreren educatieve buitenactiviteiten op een volwaardige manier binnen ons onderwijsaanbod.

 3. We stimuleren gezonde voeding en voldoende beweging bij kinderen en medewerkers, binnen en buiten de school.

Goesting

 1. We integreren de interesses van kinderen in onze pedagogische aanpak.

 2. We nemen initiatieven om kinderen graag naar school te laten komen.
  We bouwen ondersteunende teamcultuur.

 3. We leren onze kinderen harmonieus samen te leven op school.

Groeien

 1. We stimuleren kinderen om te groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid doorheen hun volledige schoolloopbaan.

 2. We delen onze expertise en werken samen over klassen heen via het samen ontwikkelen van horizontale en verticale leerlijnen.

 3. We bouwen verder aan een kwaliteitscultuur. We evalueren op een veilige, interactieve manier onze aanpak. We vieren wat goed loopt en sturen bij waar nodig.

Geestig

 1. We nemen initiatieven om plezier te beleven met de kinderen, medewerkers en alle betrokkenen.

 2. We ontwikkelen initiatieven die leerplezier bij kinderen bevorderen.

 3. We leren kinderen reflecteren over wat ze graag en goed doen.