top of page

Zorgbreed werken...

...is een heel belangrijk onderdeel van onze schoolwerking. Met het volledige team bouwen we aan de totale ontwikkeling van elk kind. Onze opdracht is de kinderen zo stimuleren dat ze op ieder moment van de dag bijleren op alle domeinen. Alle kinderen op het voor hen hoogste niveau brengen is onze uitdaging en verantwoordelijkheid.

De eigenheid van elk kind maakt dat er voor bepaalde leerlingen speciale trajecten uitgeschreven worden. Kinderen worden in hun groei individueel of in groep ondersteund.

Vanuit hun jarenlange ervaren bieden onze zorgleerkrachten naast de klasjuf, rijke doordachte activiteiten aan. De uitgebreide orthotheek bevat heel wat materialen om zowel leerlingen die een duwtje in de rug nodig hebben als leerlingen die honger hebben naar meer, te ondersteunen.

Ons doel

Een maatpak voor uw kind creëren waarin u als ouder betrokken wordt.

Leren is meer dan kennen alleen

‘Zich goed voelen’ is de allerbelangrijkste voorwaarde om tot leren te komen.

Kennis is meer dan taal en wiskunde alleen. We besteden heel veel aandacht aan de sociale ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling, relationele ontwikkeling.

Wekelijks gaan onze kleuters snoezelen in ons prachtig snoezelbos. In een kleine groep genieten ze er van alle zintuiglijke ervaringen. Volledig ontspannen in onze drukke maatschappij moet ook op school kunnen.

Daarnaast staan geregeld activiteiten als yoga en relaxatie op het programma. We leren de kleuters tot rust komen, verdraagzaam zijn, conflicten oplossen en een positief zelfgevoel ontwikkelen.

In het lager trekken we deze lijn door. In de relaxatieklas leren de kinderen zich ontspannen, ze doorlopen gedurende 6 jaar een traject waar ze doordachte- en leerplangerelateerde activiteiten krijgen. Een moment waar ze telkens weer naar uitkijken.

Onze zorgvisie

De zorgvisie vertrekt vanuit een veilig opvoedings – en leerklimaat waarin het welbevinden en de  betrokkenheid van alle partijen centraal staan. We reiken alle kinderen maximale ontplooiingskansen aan.

 

Dit proberen wij als team door:

 • Het zelfvertrouwen te vergroten door aanmoedigen en bevestigen

 • Rust te creëren in de omgeving en bij zichzelf

 • Structuur aan te bieden door planmatig te werken

 • Communicatie, overleg en samenwerking

 • Te differentiëren op maat

 • Kinderen voldoende weerbaar te maken

 • Een luisterend oor voor elkaar te zijn

 • Een vertrouwelijke sfeer te creëren

 • Respectvol te zijn

 • Zelfsturing te stimuleren

 • Observatie, evaluatie en bijsturen

 • Informatie te verzamelen en te delen via navorming

 

Het zorgteam, met de klasleerkracht als spilfiguur, coördineert alle mogelijke zorg.

bottom of page